Czy jesteś architektem Bożej rzeczywistości? Drukuj

Pamiętasz Jozuego i Kaleba, wysłanników Mojżesza, którzy mieli zbadać krainę obiecaną Izraelowi przez Boga? Byli to dwaj spośród dziesięciu wysłanników, którzy odważyli się zauważyć coś więcej niż przeciwności, ograniczenia swojego narodu i potęgę przeciwnika. Oni mając cały czas świadomość trudności do pokonania, dostrzegli Boże możliwości, Bożą rzeczywistość. Tych ludzi chciałbym nazwać "Architektami Bożej Rzeczywistości". Dlaczego?Architekt projektując budynki, przestrzeń, wnętrza, dysponuje określoną rzeczywistością, porusza się w niej, wykorzystuje ją. Zaprojektowanie przystani dla jachtów byłoby bezsensowne, gdyby miała stanąć w górach daleko od wody. Podobnie projekt wielkiego mostu silnej stalowej konstrukcji byłby śmieszny, gdyby most ten miał połączyć dwa brzegi malutkiej rzeki. Obie budowle są projektowane w kontekście rzeczywistości, w jakiej mają funkcjonować, w jakiej zostały zaprojektowane. Rzeczywistość ta wpływa na projekt. Podobnie jest z planami i projektami dotyczącymi naszego życia. Powstają w kontekście otaczającej nas rzeczywistości.

Problem pojawia się jednak wtedy, gdy tą rzeczywistość błędnie postrzegamy bądź widzimy jedynie jej małą cząstkę. Inaczej zaprojektowany zostanie górski domek, inaczej wielki wieżowiec z mieszkaniem dla kilkuset rodzin. Obie budowle różni miejsce w którym stoją, uwarunkowania geograficzne i przeznaczenie. Wszystko to wpływa na konstrukcję, materiały użyte podczas budowy, rodzaj fundamentu i czas potrzebny na wykonanie. Projektant musi dobrze tą rzeczywistość rozumieć, aby stworzyć właściwy budynek. Załóżmy, że architekt posiada jedynie zamówienie na budynek mieszkalny, nie mając świadomości jego przeznaczenia, miejsca w którym budynek ma stanąć i liczby mieszkańców, którzy mieliby ten budynek zająć. Nie jestem pewny, czy wynikiem jego prac byłby właśnie projekt wieżowca.

Wracając do wysłanników Mojżesza. Większość oglądając krainę, którą miał zamieszkać Izrael, dostrzegła jedynie część rzeczywistości. Faktem było, że owe tereny zamieszkiwały silne, rozwinięte narody. Nie można było tego pominąć w opisie owej krainy. Jenak tylko dwie osoby widziały znacznie więcej. Jedynie dwie osoby widziały możliwości Boga, który w końcu przyprowadził ich naród do tej ziemi. Jedynie dwie osoby nie zapomniały o Bożej wielkości, o cudach jakie towarzyszyły w drodze z Egiptu, o Bożych obietnicach i trosce, jaką Bóg okazywał Izraelitom na każdym kroku. Oni chcieli zaprojektować przyszłość Izraela inaczej niż pozostali zwiadowcy. Nie chcieli pomijać Boga w rzeczywistości, którą opisywali. Chcieli zdobyć tą ziemię a nie uciekać z niej.

Jak Ty projektujesz swoje życie? Jak postrzegasz otaczającą Ciebie rzeczywistość? Czy widzisz jedynie przeciwności, czy dostrzegasz Bożą moc i Jego możliwości przekraczające Twoje ograniczenia?

Zastanów się, jak wyglądałaby przyszłość Izraela, gdyby Mojżesz uległ niedostrzegającym pełni rzeczywistości wywiadowcom? Jak potoczyłaby się historia zbawienia, która osadzona była przecież w historii Izraela? A teraz zastanów się, jak wygląda, albo jak może wyglądać Twoje życie, gdy będzie bardziej osadzone w Bożej rzeczywistości?

Marcin Jóźwik


 


Podziel się z innymi: 
Ulubione Twitter Facebook Myspace blogger google
Wpisany przez Marcin Jóźwik (piątek, 08 lipca 2011 15:47). Wyświetlono: 3924 razy