2017
Wykonawca
Tytuł
Słuchaj
tytuł
kaz-10-12-17.mp3
Edward Pawłowski
Czas i 3P
kaz_31122017.mp3

31.12.2017

Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę
Kazn. 3;1

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Duchowe znaczenie Świąt
kaz_26-12-17.mp3

26.12.2017

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Sławomir Protaś
Jedno ciało - wiele członków
kaz-17-12-17.mp3

17.12.2017

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem.
I Kor 12:12

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Stanisław Matlak
Czego pragnie Bóg
kaz_3-12-17.mp3

3.12.2017

Rozważanie na podstawie Ks. Ozeasza 6;1-6

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Biblijne kłamstwa na temat seksu
kaz-26-11-17.mp3

26.11.2017

Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak obrączkę na swoim ramieniu. Albowiem miłość jest mocna jak śmierć, namiętność twarda jak Szeol. Jej żar to żar ognia, to płomień Pana.
Pnp. 8;6

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Dorota Pawłowska
Pan Bóg wzywa nas do nakarmienia 5 tysięcy
kaz_19112017.mp3

19.11.2017

Na podstawie Ewangelii Marka rozdział 6

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Grawitacja kłamstwa
kaz_12112017.mp3

12.11.2017

Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich.
Ef. 4;25

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Sławomir Protaś
O wspólnocie
kaz_5-11-17.mp3

05.11.2017

Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne, (45) i sprzedawali posiadłości i mienie, i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba.
Dz. Ap. 2;44-45

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Usługi gości
30 lat służby Edwarda i Doroty Pawłowskich
27-10-2017%20kazanie.mp3

27.10.2017

Bartłomiej Tomczyński, Grzegorz Milczanowski, Brian Hayes, Dorota Pawłowska.

Kazaniem usłużył Piotr Karaś.

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Czyńcie dobro wszystkim
kaz_22-10-17.mp3

22.10.2017

Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim.
I Tes. 5;15

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edyta Zając
Brzemiona jedni drugich noście
kaz-15-10-17.mp3

15.10.2017

Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy.
Gal. 6;2

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Kochajcie jedni drugich
kaz_8102017.mp3

08.10.2017

To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali.
Ew. Jn. 15;17

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Stanisław Matlak
O zdrowej nauce
kaz_1-10-17.mp3

01.10.2017

Abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości
Ef. 4;15-16

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Jan Zając
Wzrost
kaz_24092017.mp3

24.09.2017

aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości.
Ef. 4:13-16

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Okazujmy sobie nawzajem łaskę
KAZ_17-09-17.mp3

17.09.2017

Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości.
Kol. 3;12-14

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Bartosz Bobeł
Co Biblia mówi na temat uczenia się cz.II
kaz-10-09-17cz2.mp3

10.09.2017

Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego - to rozum
Przyp. Sal. 9:10

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Bartosz Bobeł
Co Biblia mówi na temat uczenia się cz.I
kaz-10-09-17%20cz1.mp3

10.09.2017

Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego - to rozum
Przyp. Sal. 9:10

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Ireneusz Bilski
Inspiracja do zmian
kaz_3-09-17.mp3

03.09.2017

Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze!
Rz. 8;14-15

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
O radości
kaaz-27-08-17.mp3

27.08.2017

Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się.
Flp. 4:4

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edyta Zając
Zmiana perspektywy, to zmiana życia
kaz-20-08-17.mp3

20.08.2017

Żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Elizeuszem, mówiąc: Sługa twój, a mój mąż, umarł, a ty wiesz, że ten twój sługa należał do czcicieli Pana. Lecz oto przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. Elizeusz rzekł do niej: Cóż mogę dla ciebie uczynić? Lecz powiedz mi: Co jeszcze posiadasz w domu? A ona na to: Nic nie ma twoja służebnica w całym swoim domu oprócz bańki oliwy. On rzekł: Idź, napożyczaj sobie naczyń z zewnątrz, od wszystkich swoich sąsiadów, naczyń pustych, byle nie za mało. Potem wejdź do domu i zamknij drzwi za sobą i za swoimi synami, i nalewaj do wszystkich tych naczyń, a pełne odstawiaj. Odeszła więc od niego, zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami; oni jej podawali, a ona nalewała. A gdy naczynia były pełne, rzekła do swego syna: Podaj mi jeszcze naczynie. Lecz on jej odpowiedział: Nie ma już naczyń. I wtedy oliwa przestała się lać. Poszła więc i opowiedziała o tym mężowi Bożemu. A on rzekł: Idź, sprzedaj oliwę i spłać swój dług, ty zaś wraz z synami utrzymujcie się z tego, co zostanie.
II Krl 4:1-7

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Andrzej Bald
Wiara
kaz_13082017%20A%20Bald%20WIARA.mp3

13.08.2017

I rzekli apostołowie do Pana: Przydaj nam wiary. A Pan rzekł: Jeślibyście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne, i rzeklibyście do tego figowca: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, usłuchałby was.
Ew.Łk. 17:5-6

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Zaufanie do Jezusa
kaz_06-08-17.mp3

06.08.2017

Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą; trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę; i baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża.
Hbr 10:19-25

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
O wierze i o łasce
kaz_30072017.mp3

30.07.2017

Tak mówi Pan: Jak pasterz wyrywa z lwiej paszczęki dwa podudzia lub chrząstkę z ucha, tak zostaną wyrwani synowie Izraela.
Amosa 3:12

Ew. Łk. 8: 40-56

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Andrzej Bald
O dobrej nowinie
kaz-23-07-17.mp3

23.07.2017

Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii, chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, która przyjęliście, niech będzie przeklęty!
Gal 1:6-9

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Stanisław Matlak
O powołaniu
kaz-16-07-17.mp3

16.07.2017

W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
II Tes. 1:11-12

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Marcin Jóźwik
Kazanie dla chcących zmiany
kaz_9-07-17.mp3

09.07.2017

Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. 3 Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął [jeden]. 4 i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
Dz. 2:2n

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Uprzejmość wobec świata
kaz_2-07-17.mp3

02.07.2017

Ew. Łk. 9:49-56, Ew. Mt. 9:37-41

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Mirosław Szatkowski
Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku
kaz_25-06-17.mp3

25.06.2017

Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku
Rz. 12:10

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Usługi gości
Usługi gości
kaz-18-06-17.mp3

18.06.2017

Harold Smith, Jan Barczuk, Michał Domagała

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Dzień Zielonych Świąt
kaz-11-06-17.mp3

11.06.2017

I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli.
Dz. Ap. 2;2

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Grzegorz Dąbrowski
Nabożeństwo z chrztem
kaz_chrzest_4062017.mp3

04.06.2017

Chrystus bowiem również raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha.
I Pt 3:18

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Kościół Apostolski cz.IV
kaz-28-05-17.mp3

28.05.2017

A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Szczepana zaś pogrzebali bogobojni mężowie i opłakiwali go wielce. A Saul tępił zbór; wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę.
Dz. Ap. 8;1-4

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edyta Zając
Kościół, jako duchowa wspólnota
kaz_21052017.mp3

21.05.2017

Kościół, jako duchowa wspólnota.

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Jan Zając
O Kościele
kaz_14-05-17.mp3

14.05.2017

Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany.
Ef. 5;24-27

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Stanisław Matlak
List do Rzymian 12;1-2
30_04-17StanislawMatlakRzym.12;1-2.mp3

30.04.2017

Rozważanie na podstawie fragmentu z Listu do Rzymian 12;1-2.

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
O miłości
29-01-17EdwardPawlowskiOmilosci.mp3

29.01.2017

Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany.
Ef. 5;25-27

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Ireneusz Bilski
Konsekwencje odrzucenia
26-03-17IreneuszBilskiKonsekwencjeodrzucenia,jakoprzeszkodawosiagnieciutego,coBogdlanasprzygotowal.mp3

26.03.2017

Konsekwencje odrzucenia, jako przeszkoda w osiągnięciu tego, co Bóg dla nas przygotował.

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Marcin Jóźwik
Gdy Bóg do nas mówi, to...
26-02-17MarcinJozwikGdyBogdonasmowito....mp3

26.02.2017

I odpowiedział: Będę z tobą, a to będzie dla ciebie znakiem, że Ja cię posłałem: Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będziecie Bogu na tej górze.
II Mojż. 3;12

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Kościół Apostolski cz.III
23_04_17EdwardPawlowskiKosciolApostolskicz.III.mp3

23.04.2017

Kontynuacja nauczania o Kościele Apostolskim.

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Stanisław Matlak
I List Jana rozdział 1
19-03-17StanislawMatlakIListJanarozdzial1.mp3

19.03.2017

Rozważanie na podstawie fragmentu: I List Jana rozdział 1

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Zmarnowany czas
19-02-17EdwardPawlowskiZmarnowanyczas.mp3

19.02.2017

Zmarnowany czas na podstawie fragmentu: Dz. Ap. 16;19-40

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Chrystus umarł i zmartwychwstał
16_04_17EdwardPawlowskiChrystusumarlizmartwychwstal.mp3

16.04.2017

Żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania.
Flp. 3;10-11

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Kościół Apostolski cz.I
12-03-17EdwardPawlowskiKosciolApostolskicz.I.mp3

12.03.2017

Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich.
Ew. Mt. 18;19-20

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Czy mam być posłuszny władzom?
12-02-17EdwardPawlowskiCzymambycposlusznywladzom.mp3

12.02.2017

Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione.
Rzym. 13;1

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Kościół Apostolski cz.II
9-04-17EdwardPawlowskiKosciolApostolskicz.II.mp3

09.04.2017

Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana, i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą.
Mal. 3;23-24

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Jak Paweł Frącz
Synowie marnotrawni
5-03-17JanPawelFraczSynowieMarnotrawni.mp3

05.03.2017

Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Potem rzekł: Pewien człowiek miał dwóch synów.
Ew. Łk. 15;10-11

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Bartosz Bobeł
Ty mówisz do mnie dziecko
5-02-17%20Bartosz%20BobelTymowiszdomniedziecko.mp3

05.02.2017

Ty mówisz do mnie:
Dziecko, ty zawsze jesteś ze mną
I to co moje, twoim jest
Proś, a ja dam ci wszystko
Mój dom jest twoim domem
To czego pragniesz, blisko jest

Zastawiasz przede mną stół
Napełniasz kielich mój
Wylewasz olej swój
A ja przyjmuję to, przyjmuję to, co masz dla mnie.

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Andrzej Bald
Łaska i wiara
2-04-2017AndrzejBaldLaskaiwiara.mp3

Łaska i wiara. 02.04.2017

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
Ef. 2;8-9

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Jan Zając
Kościół to jedno ciało
kaz_22012017.mp3

O Kościele - ludziach - jako jednym, zespolonym organizmie. 22.01.2017

Chrystus umiłował swój Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić przez oczyszczenie kąpielą wody i słowem, aby postawić go przy sobie jako Kościół chwalebny, bez skazy i zmarszczki, czy czegoś podobnego, aby był święty i nieskalany.
Ef 5,25b-27

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Andrzej Bald
O małżeńskim przymierzu
kaz_15-01-17.mp3

O głębi i ważności małżeńskiego przymierza. 15.01.2017

Dlatego opuści mężczyzna swego ojca i swoją matkę, a złączy się ze swoją żoną, tak że staną się jednym ciałem.
Rdz2,24

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Najważniejsze prawo Królestwa Bożego
kaz_8-01-16.mp3
ep_icon.jpg

O najważniejszym prawie Królestwa Bożego. 8.01.2017

Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela będziesz nienawidził. A Ja wam mówię: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za waszych prześladowców, abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi dla złych i dobrych i zsyła deszcz dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Mt. 5,43-45

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"