2017
Wykonawca
Tytuł
Słuchaj
Edward Pawłowski
Grawitacja kłamstwa
kaz_12112017.mp3

12.11.2017

Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich.
Ef. 4;25

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Sławomir Protaś
O wspólnocie
kaz_5-11-17.mp3

05.11.2017

Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne, (45) i sprzedawali posiadłości i mienie, i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba.
Dz. Ap. 2;44-45

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Usługi gości
30 lat służby Edwarda i Doroty Pawłowskich
27-10-2017%20kazanie.mp3

27.10.2017

Bartłomiej Tomczyński, Grzegorz Milczanowski, Brian Hayes, Dorota Pawłowska.

Kazaniem usłużył Piotr Karaś.

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Czyńcie dobro wszystkim
kaz_22-10-17.mp3

22.10.2017

Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim.
I Tes. 5;15

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edyta Zając
Brzemiona jedni drugich noście
kaz-15-10-17.mp3

15.10.2017

Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy.
Gal. 6;2

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Kochajcie jedni drugich
kaz_8102017.mp3

08.10.2017

To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali.
Ew. Jn. 15;17

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Stanisław Matlak
O zdrowej nauce
kaz_1-10-17.mp3

01.10.2017

Abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości
Ef. 4;15-16

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Jan Zając
Wzrost
kaz_24092017.mp3

24.09.2017

aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości.
Ef. 4:13-16

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Okazujmy sobie nawzajem łaskę
KAZ_17-09-17.mp3

17.09.2017

Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości.
Kol. 3;12-14

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Bartosz Bobeł
Co Biblia mówi na temat uczenia się cz.II
kaz-10-09-17cz2.mp3

10.09.2017

Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego - to rozum
Przyp. Sal. 9:10

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Bartosz Bobeł
Co Biblia mówi na temat uczenia się cz.I
kaz-10-09-17%20cz1.mp3

10.09.2017

Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego - to rozum
Przyp. Sal. 9:10

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Ireneusz Bilski
Inspiracja do zmian
kaz_3-09-17.mp3

03.09.2017

Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze!
Rz. 8;14-15

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
O radości
kaaz-27-08-17.mp3

27.08.2017

Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się.
Flp. 4:4

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edyta Zając
Zmiana perspektywy, to zmiana życia
kaz-20-08-17.mp3

20.08.2017

Żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Elizeuszem, mówiąc: Sługa twój, a mój mąż, umarł, a ty wiesz, że ten twój sługa należał do czcicieli Pana. Lecz oto przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. Elizeusz rzekł do niej: Cóż mogę dla ciebie uczynić? Lecz powiedz mi: Co jeszcze posiadasz w domu? A ona na to: Nic nie ma twoja służebnica w całym swoim domu oprócz bańki oliwy. On rzekł: Idź, napożyczaj sobie naczyń z zewnątrz, od wszystkich swoich sąsiadów, naczyń pustych, byle nie za mało. Potem wejdź do domu i zamknij drzwi za sobą i za swoimi synami, i nalewaj do wszystkich tych naczyń, a pełne odstawiaj. Odeszła więc od niego, zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami; oni jej podawali, a ona nalewała. A gdy naczynia były pełne, rzekła do swego syna: Podaj mi jeszcze naczynie. Lecz on jej odpowiedział: Nie ma już naczyń. I wtedy oliwa przestała się lać. Poszła więc i opowiedziała o tym mężowi Bożemu. A on rzekł: Idź, sprzedaj oliwę i spłać swój dług, ty zaś wraz z synami utrzymujcie się z tego, co zostanie.
II Krl 4:1-7

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Andrzej Bald
Wiara
kaz_13082017%20A%20Bald%20WIARA.mp3

13.08.2017

I rzekli apostołowie do Pana: Przydaj nam wiary. A Pan rzekł: Jeślibyście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne, i rzeklibyście do tego figowca: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, usłuchałby was.
Ew.Łk. 17:5-6

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Zaufanie do Jezusa
kaz_06-08-17.mp3

06.08.2017

Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą; trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę; i baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża.
Hbr 10:19-25

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
O wierze i o łasce
kaz_30072017.mp3

30.07.2017

Tak mówi Pan: Jak pasterz wyrywa z lwiej paszczęki dwa podudzia lub chrząstkę z ucha, tak zostaną wyrwani synowie Izraela.
Amosa 3:12

Ew. Łk. 8: 40-56

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Andrzej Bald
O dobrej nowinie
kaz-23-07-17.mp3

23.07.2017

Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii, chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, która przyjęliście, niech będzie przeklęty!
Gal 1:6-9

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Stanisław Matlak
O powołaniu
kaz-16-07-17.mp3

16.07.2017

W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
II Tes. 1:11-12

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Marcin Jóźwik
Kazanie dla chcących zmiany
kaz_9-07-17.mp3

09.07.2017

Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. 3 Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął [jeden]. 4 i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
Dz. 2:2n

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Uprzejmość wobec świata
kaz_2-07-17.mp3

02.07.2017

Ew. Łk. 9:49-56, Ew. Mt. 9:37-41

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Mirosław Szatkowski
Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku
kaz_25-06-17.mp3

25.06.2017

Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku
Rz. 12:10

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Usługi gości
Usługi gości
kaz-18-06-17.mp3

18.06.2017

Harold Smith, Jan Barczuk, Michał Domagała

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Dzień Zielonych Świąt
kaz-11-06-17.mp3

11.06.2017

I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli.
Dz. Ap. 2;2

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Grzegorz Dąbrowski
Nabożeństwo z chrztem
kaz_chrzest_4062017.mp3

04.06.2017

Chrystus bowiem również raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha.
I Pt 3:18

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Kościół Apostolski cz.IV
kaz-28-05-17.mp3

28.05.2017

A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Szczepana zaś pogrzebali bogobojni mężowie i opłakiwali go wielce. A Saul tępił zbór; wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę.
Dz. Ap. 8;1-4

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edyta Zając
Kościół, jako duchowa wspólnota
kaz_21052017.mp3

21.05.2017

Kościół, jako duchowa wspólnota.

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Jan Zając
O Kościele
kaz_14-05-17.mp3

14.05.2017

Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany.
Ef. 5;24-27

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Stanisław Matlak
List do Rzymian 12;1-2
30_04-17StanislawMatlakRzym.12;1-2.mp3

30.04.2017

Rozważanie na podstawie fragmentu z Listu do Rzymian 12;1-2.

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
O miłości
29-01-17EdwardPawlowskiOmilosci.mp3

29.01.2017

Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany.
Ef. 5;25-27

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Ireneusz Bilski
Konsekwencje odrzucenia
26-03-17IreneuszBilskiKonsekwencjeodrzucenia,jakoprzeszkodawosiagnieciutego,coBogdlanasprzygotowal.mp3

26.03.2017

Konsekwencje odrzucenia, jako przeszkoda w osiągnięciu tego, co Bóg dla nas przygotował.

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Marcin Jóźwik
Gdy Bóg do nas mówi, to...
26-02-17MarcinJozwikGdyBogdonasmowito....mp3

26.02.2017

I odpowiedział: Będę z tobą, a to będzie dla ciebie znakiem, że Ja cię posłałem: Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będziecie Bogu na tej górze.
II Mojż. 3;12

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Kościół Apostolski cz.III
23_04_17EdwardPawlowskiKosciolApostolskicz.III.mp3

23.04.2017

Kontynuacja nauczania o Kościele Apostolskim.

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Stanisław Matlak
I List Jana rozdział 1
19-03-17StanislawMatlakIListJanarozdzial1.mp3

19.03.2017

Rozważanie na podstawie fragmentu: I List Jana rozdział 1

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Zmarnowany czas
19-02-17EdwardPawlowskiZmarnowanyczas.mp3

19.02.2017

Zmarnowany czas na podstawie fragmentu: Dz. Ap. 16;19-40

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Chrystus umarł i zmartwychwstał
16_04_17EdwardPawlowskiChrystusumarlizmartwychwstal.mp3

16.04.2017

Żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania.
Flp. 3;10-11

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Kościół Apostolski cz.I
12-03-17EdwardPawlowskiKosciolApostolskicz.I.mp3

12.03.2017

Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich.
Ew. Mt. 18;19-20

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Czy mam być posłuszny władzom?
12-02-17EdwardPawlowskiCzymambycposlusznywladzom.mp3

12.02.2017

Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione.
Rzym. 13;1

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Kościół Apostolski cz.II
9-04-17EdwardPawlowskiKosciolApostolskicz.II.mp3

09.04.2017

Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana, i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą.
Mal. 3;23-24

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Jak Paweł Frącz
Synowie marnotrawni
5-03-17JanPawelFraczSynowieMarnotrawni.mp3

05.03.2017

Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Potem rzekł: Pewien człowiek miał dwóch synów.
Ew. Łk. 15;10-11

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Bartosz Bobeł
Ty mówisz do mnie dziecko
5-02-17%20Bartosz%20BobelTymowiszdomniedziecko.mp3

05.02.2017

Ty mówisz do mnie:
Dziecko, ty zawsze jesteś ze mną
I to co moje, twoim jest
Proś, a ja dam ci wszystko
Mój dom jest twoim domem
To czego pragniesz, blisko jest

Zastawiasz przede mną stół
Napełniasz kielich mój
Wylewasz olej swój
A ja przyjmuję to, przyjmuję to, co masz dla mnie.

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Andrzej Bald
Łaska i wiara
2-04-2017AndrzejBaldLaskaiwiara.mp3

Łaska i wiara. 02.04.2017

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
Ef. 2;8-9

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Jan Zając
Kościół to jedno ciało
kaz_22012017.mp3

O Kościele - ludziach - jako jednym, zespolonym organizmie. 22.01.2017

Chrystus umiłował swój Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić przez oczyszczenie kąpielą wody i słowem, aby postawić go przy sobie jako Kościół chwalebny, bez skazy i zmarszczki, czy czegoś podobnego, aby był święty i nieskalany.
Ef 5,25b-27

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Andrzej Bald
O małżeńskim przymierzu
kaz_15-01-17.mp3

O głębi i ważności małżeńskiego przymierza. 15.01.2017

Dlatego opuści mężczyzna swego ojca i swoją matkę, a złączy się ze swoją żoną, tak że staną się jednym ciałem.
Rdz2,24

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Najważniejsze prawo Królestwa Bożego
kaz_8-01-16.mp3
ep_icon.jpg

O najważniejszym prawie Królestwa Bożego. 8.01.2017

Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela będziesz nienawidził. A Ja wam mówię: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za waszych prześladowców, abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi dla złych i dobrych i zsyła deszcz dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Mt. 5,43-45

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"