2017
Wykonawca
Tytuł
Słuchaj
Stanisław Matlak
List do Rzymian 12;1-2
30_04-17StanislawMatlakRzym.12;1-2.mp3

30.04.2017

Rozważanie na podstawie fragmentu z Listu do Rzymian 12;1-2.

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Kościół Apostolski cz.III
23_04_17EdwardPawlowskiKosciolApostolskicz.III.mp3

23.04.2017

Kontynuacja nauczania o Kościele Apostolskim.

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Chrystus umarł i zmartwychwstał
16_04_17EdwardPawlowskiChrystusumarlizmartwychwstal.mp3

16.04.2017

Żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania.
Flp. 3;10-11

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Kościół Apostolski cz.II
9-04-17EdwardPawlowskiKosciolApostolskicz.II.mp3

09.04.2017

Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana, i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą.
Mal. 3;23-24

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Ireneusz Bilski
Konsekwencje odrzucenia
26-03-17IreneuszBilskiKonsekwencjeodrzucenia,jakoprzeszkodawosiagnieciutego,coBogdlanasprzygotowal.mp3

26.03.2017

Konsekwencje odrzucenia, jako przeszkoda w osiągnięciu tego, co Bóg dla nas przygotował.

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Stanisław Matlak
I List Jana rozdział 1
19-03-17StanislawMatlakIListJanarozdzial1.mp3

19.03.2017

Rozważanie na podstawie fragmentu: I List Jana rozdział 1

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Kościół Apostolski cz.I
12-03-17EdwardPawlowskiKosciolApostolskicz.I.mp3

12.03.2017

Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich.
Ew. Mt. 18;19-20

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Jak Paweł Frącz
Synowie marnotrawni
5-03-17JanPawelFraczSynowieMarnotrawni.mp3

05.03.2017

Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Potem rzekł: Pewien człowiek miał dwóch synów.
Ew. Łk. 15;10-11

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Marcin Jóźwik
Gdy Bóg do nas mówi, to...
26-02-17MarcinJozwikGdyBogdonasmowito....mp3

26.02.2017

I odpowiedział: Będę z tobą, a to będzie dla ciebie znakiem, że Ja cię posłałem: Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będziecie Bogu na tej górze.
II Mojż. 3;12

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Andrzej Bald
Łaska i wiara
2-04-2017AndrzejBaldLaskaiwiara.mp3

Łaska i wiara. 02.04.2017

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
Ef. 2;8-9

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Zmarnowany czas
19-02-17EdwardPawlowskiZmarnowanyczas.mp3

19.02.2017

Zmarnowany czas na podstawie fragmentu: Dz. Ap. 16;19-40

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Czy mam być posłuszny władzom?
12-02-17EdwardPawlowskiCzymambycposlusznywladzom.mp3

12.02.2017

Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione.
Rzym. 13;1

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Bartosz Bobeł
Ty mówisz do mnie dziecko
5-02-17%20Bartosz%20BobelTymowiszdomniedziecko.mp3

05.02.2017

Ty mówisz do mnie:
Dziecko, ty zawsze jesteś ze mną
I to co moje, twoim jest
Proś, a ja dam ci wszystko
Mój dom jest twoim domem
To czego pragniesz, blisko jest

Zastawiasz przede mną stół
Napełniasz kielich mój
Wylewasz olej swój
A ja przyjmuję to, przyjmuję to, co masz dla mnie.

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
O miłości
29-01-17EdwardPawlowskiOmilosci.mp3

29.01.2017

Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany.
Ef. 5;25-27

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Jan Zając
Kościół to jedno ciało
kaz_22012017.mp3

O Kościele - ludziach - jako jednym, zespolonym organizmie. 22.01.2017

Chrystus umiłował swój Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić przez oczyszczenie kąpielą wody i słowem, aby postawić go przy sobie jako Kościół chwalebny, bez skazy i zmarszczki, czy czegoś podobnego, aby był święty i nieskalany.
Ef 5,25b-27

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Andrzej Bald
O małżeńskim przymierzu
kaz_15-01-17.mp3

O głębi i ważności małżeńskiego przymierza. 15.01.2017

Dlatego opuści mężczyzna swego ojca i swoją matkę, a złączy się ze swoją żoną, tak że staną się jednym ciałem.
Rdz2,24

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"
Edward Pawłowski
Najważniejsze prawo Królestwa Bożego
kaz_8-01-16.mp3
ep_icon.jpg

O najważniejszym prawie Królestwa Bożego. 8.01.2017

Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela będziesz nienawidził. A Ja wam mówię: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za waszych prześladowców, abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi dla złych i dobrych i zsyła deszcz dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Mt. 5,43-45

pobierz  <- kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako"