Coffee House

 

"A gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło, i przysiedli się do Jezusa i Jego uczniów" (Mat. 9:10).

Program Coffee House proponowany przez Teen Challenge to sprawdzone już w kilku krajach narzędzie docierania do ludzi potrzebujących pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych.

Coffee House jest pomostem między Kościołem a ulicą. Pomostem, przez który Kościół może wyjść na ulicę, a ulica przyjść do Kościoła, tak, aby wielu mogło znaleźć się w Domu Bożym i przysiąść się do Jezusa i do nas - Jego uczniów.

Coffee House ma już swoją europejską historię, która trwa kilka, a w przypadku Portugalii nawet 20 lat.

Polską historię służby Coffee House tworzy pierwsza grupa, która z początkiem roku 2003 rozpoczęła działalność w Koszalinie i kilka już działających lub powstających Coffee House'ów na terenie całego kraju.

Wizja.

Coffee House, również w twoim Zborze, może stać się pomostem między Kościołem a ulicą. Pomostem, przez który Kościół będzie mógł wyjść na ulicę, a ulica przyjść do Kościoła, tak, aby wielu mogło znaleźć się w Domu Bożym i przysiąść się do Jezusa i do nas – Jego uczniów.

Co to jest Coffee House?

  1. To grupa ludzi, którzy w swoich sercach noszą brzemię pomocy ludziom uzależnionym, potrzebującym, bezdomnym, ubogim, ginącym... Program Coffee House to proste i dynamiczne narzędzie, które pomoże im to powołanie realizować.
  2. To aktywne docieranie do ludzi uzależnionych w ich własnych środowiskach, w domach, na ulicach, na dworcach... Chcemy iść i szukać takich ludzi i nieść im przesłanie nadziei w Jezusie Chrystusie.
  3. To organizowane przynajmniej raz na tydzień, stałe spotkanie, aby rozmawiać z osobami uzależnionymi, dzielić się z nimi Dobrą Nowiną i budować relacje.

Cele służby Coffee House.

  1. Dotarcie do potrzebujących /informacja, ewangelizacja, głoszenie nadziei.
  2. Wprowadzenie człowieka w proces duchowej przemiany i wspomaganie tego procesu /głoszenie Słowa Bożego, modlitwa, społeczność/ ( tutaj bardzo istotna jest harmonijna współpraca ze Zborem ).
  3. W razie takiej konieczności budowanie motywacji do leczenia i pomoc w wysłaniu takiej osoby do Ośrodka.
  4. Dotarcie i współdziałanie z rodziną uzależnionego zarówno w fazie budowania motywacji jak i w czasie jego pobytu w Ośrodku.

Kontakt

Mail: tc.wroclaw@gmail.com

www.teenchallenge.pl

Paweł Stadniczenko, lider CoffeeHouse

Zobacz relację i zdjęcia z Dnia Nowej Szansy tutaj.


Podziel się z innymi: 
Ulubione Twitter Facebook Myspace blogger google