Coffee House

Chrześcijańska misja pomocy osobom uzależnionym

„A gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło, i przysiedli się do Jezusa i Jego uczniów.”
Ew. Mateusza 9,10

Coffee House jest pomostem między Kościołem a ulicą. Pomostem, przez który Kościół może wyjść na ulicę, a ulica przyjść do Kościoła, aby wielu mogło znaleźć się w Domu Bożym i przysiąść się do Jezusa i do nas – Jego uczniów.

Jesteśmy grupą ludzi, którzy w swoich sercach noszą chęć pomocy ludziom bezdomnym, uzależnionym, potrzebującym wsparcia. Chcemy docierać do nich w ich własnych środowiskach, w domach, na ulicach, na dworcach, by przekazać ważną informację: „Jest nadzieja”!

Raz na tydzień organizujemy spotkania, by spotkać się z osobami uzależnionymi, motywować do zmiany i budować relacje.

Cele służby Coffee House
  • Dotarcie do potrzebujących /informacja, ewangelizacja, głoszenie nadziei.
  • Wprowadzenie człowieka w proces duchowej przemiany i wspomaganie tego procesu /głoszenie Słowa Bożego, modlitwa, społeczność.
  • W razie konieczności budowanie motywacji do leczenia i pomoc w wyjeździe do ośrodka leczenia uzależnień/hostelu.
  • Współpraca z rodziną uzależnionego.

Program Coffee House w ramach Chrześcijańskiej Misji „Teen Challenge” to sprawdzone narzędzie docierania do ludzi potrzebujących pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych. Coffee House ma swoją europejską historię, która rozpoczęła w Portugalii. Wrocławski oddział Coffee House działa od 2007 roku i jest jedynym z kilkudziesięciu oddziałów w naszym kraju.

Spotkania
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt telefoniczny.
Kontakt

PAWEŁ STADNICZENKO, lider Coffee House
tel. 663 086 446
Facebook Coffee House
www.teenchallenge.pl