EWST

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna

EWST jest uczelnią międzywyznaniową, przyjazną wszelkim denominacjom chrześcijańskim w Polsce. W swoim programie EWST oferuje dogłębne studia w zakresie języków biblijnych, teologii i duszpasterstwa. Kładzie nacisk na profesjonalizm, nowoczesność oraz otwartą, przyjazną atmosferę.
Dnia 24.10.2006 decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych. Równocześnie zatwierdzony został pierwszy statut uczelni. Tym samym EWST jest pierwszą niepubliczną, teologiczną uczelnią zawodową opartą na ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i wpisaną do rejestru szkół wyższych. Tego typu umocowanie prawne otwiera nowe możliwości edukacyjne, stypendialne i zawodowe dla studentów uczelni EWST oraz umożliwia im kontynuowanie studiów na wielu uczelniach w kraju i zagranicą.

Pastor Antiochii, dr Edward Pawłowski, jest jednym z wykładowców EWST. Antiochia ma też przyjemność wspierać organizację i uczestniczyć w wydarzeniach, spotkaniach, konferencjach oraz seminariach organizowanych przez tę uczelnię.

WIĘCEJ INFORMACJI:
www.ewst.pl