Nabożeństwa

Otwarte spotkanie Kościoła – niedziela, godzina 10:30

Alleluja. Śpiewajcie pieśń nową Panu; chwała Jego niech zabrzmi w zgromadzeniu świętych.
Psalm 149,1

Zapraszamy Ciebie na otwarte spotkanie Kościoła w każdą niedzielę o godzinie 10.30.
Czego możesz się spodziewać?

Uwielbienie

W różnych formach (słowa, muzyka, taniec) wyrażamy Bogu podziw, przywiązanie i wdzięczność. Tę część spotkania prowadzi grupa uwielbienia.

 

Słowo

Liderzy lub zaproszeni goście nauczają, zachęcają, inspirują Kościół tym, co Bóg mówi przez Pismo Święte i przez Ducha Świętego.

Dzieci

„Klub Dobrych Wiadomości” dla dzieci w wieku szkolnym działa w czasie niedzielnego nabożeństwa od godz. 11:00.

 

I jeszcze

Wieczerza
Ogłoszenia i prezentacje
Prośby modlitewne
Inspiracje Ducha Świętego

Po nabożeństwie

Po nabożeństwie można porozmawiać w kawiarence przy kawie i pysznym, domowym cieście, jak również kupić książki i drobiazgi w naszej księgarni.

Wypożyczalnia

W wypożyczalni można wypożyczyć lub zamówić nauczanie ze spotkań, konferencji w Antiochii, a także wiele kazań i wykładów mówców z całego świata na kasetach audio i płytach z nagraniami w formacie MP3.

 

Nabożeństwo Jedności Kościołów Wrocławskich (30.12.2018)