Spotkania modlitewne

Spotkania modlitewne

Przede wszystkim wzywam do tego, by prosić, błagać, wstawiać się i dziękować Bogu za wszystkich ludzi – również za rządzących i wszystkich sprawujących władzę, byśmy mogli żyć w cichości i spokoju, z godnością i pobożnością.
1 Tym 2,1-2 (tłum. Słowo Życia)

Wierzymy, że modlitwa otwiera drogę dla Bożego działania (Łk 11,13). Jezus nakazał swoim uczniom, aby zawsze sie modlili i nie ustawali (Łk 18,1), a gdy przebywał na ziemi, zanosił modlitwy do Ojca z wielkim wołaniem i we łzach (Hbr 5,7), jak i wielką żarlowością (Łk 22,44). Z tego powodu chcemy zachęcać się nawzajem, gromadzić się, uczyć i łączyć razem, aby być przypomnieniem dla Boga (Iz 62,1-7).

Modlitwa powinna być wytrwała (Jak 5,16), nieustająca (Łk 11,8), z czystym sercem (Ps 24,3-4). Modlitwa jest przywilejem współpracy z Bogiem (Hbr 4,16).

Spotkania modlitewne:

Zapraszamy wszystkich na spotkania odbywające się w naszym kościele, gdzie wyrażamy wdzięczność Bogu, modlimy się o indywidualne potrzeby oraz wspieramy się wzajemnie. Jeśli nie możesz przyjść, a potrzebujesz modlitwy, to zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub emailem.

 

Spotkania

Każda środa, godzina 18:00
Biuro Antiochii

Kontakt

Monika i Irek
Tel. / SMS: 530 803 700
Email: antiochia.modlitwa@gmail.com