Spotkania modlitewne

Spotkania modlitewne

Przede wszystkim wzywam do tego, by prosić, błagać, wstawiać się i dziękować Bogu za wszystkich ludzi – również za rządzących i wszystkich sprawujących władzę, byśmy mogli żyć w cichości i spokoju, z godnością i pobożnością.
1 Tym 2,1-2 (tłum. Słowo Życia)

Prosząc Ducha Świętego o Jego prowadzenie, modlimy się i uwielbiamy naszego Pana.

Modlitwa dotyczy różnych spraw, między innymi:

  • Według próśb osób obecnych na spotkaniu
  • O uzdrowienie chorych
  • O wszystkich chrześcijan – jako jedno ciało, którego głową jest Jezus Chrystus – w tym naszą wspólnotę
  • O kraj i rządzących
Spotkania

Każdy wtorek, godzina 18:00
Sala B, budynek kościoła

Kontakt

KASIA i MARCIN MICHAŁOWSCY, liderzy Spotkań Modlitewnych