Kim jesteśmy

O Antiochii

Boże! Tyś Bogiem moim, ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja; Tęskni do ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna.

Psalm 63,2

Antiochia to Wspólnota bardzo różnych ludzi będąca częścią Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Ludzi różnego wieku, różnych zawodów, różnych sytuacji. Są wśród nas rodziny, są i single. Każdy bez względu na to jaki ma rodowód może się tutaj poczuć, jak u siebie.

Tym, co nas łączy jest nasza relacja z Bogiem Ojcem, która pojawiła się w naszym życiu, gdy uwierzyliśmy Jego Synowi Jezusowi Chrystusowi jako naszemu osobistemu Panu, będąc przekonani, że On oddał swoje życie za nas. Wierzymy w Chrystusa Pana zgodnie z nauką apostolską pierwotnego Kościoła. Chcemy żyć tak, jak Chrystus nakazywał, a jak nauka Apostołów nam przekazuje. Naukę tę znajdujemy w Biblii. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest dla nas miarą tego, w co wierzymy i jest też miarą naszego postępowania. To Słowo Boga, które dociera do nas przez lekturę Pisma jest miarą tego, co jest dobre i ono też potępia to, co jest złem. Taka postawa oznacza, że rozstrzygającym autorytetem dla naszego życia jest Biblia.

Jako Wspólnota chcemy żyć we wrażliwości na to, co do naszego życia indywidualnie i zbiorowo mówi Duch Święty – Trzecia Osoba Boskiej Trójcy – która we Wspólnocie Kościoła objawiła się w dniu Pięćdziesiątnicy w polskiej tradycji nazywanym też Zielonymi Świątkami (księga Dziejów Apostolskich rozdz. 2). W tym sensie Dzieje Apostolskie się nie skończyły, bo obecność Ducha Świętego w Kościele dzisiaj jest taka sama, jak wtedy, na początku. Duch Święty inspiruje słowo (czasami prorocze), uwalnia nas, uzdrawia nas i prowadzi nas w naszym naśladowaniu Chrystusa Pana.

To kilka podstawowych prawd o naszej Wspólnocie. Będziemy bardzo szczęśliwi, jeśli to Cię zainteresuje i spowoduje, że nas odwiedzisz.

Zapraszamy Ciebie – szukaj razem z nami Boga i Jego dobroci.

Nasze cele

Ewangelia

Chcemy głosić Ewangelię słowem i życiem. Opowiadać ludziom Dobrą Nowinę o łasce i zbawieniu – Bożym planie, którego urzeczywistnieniem były narodziny, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 

Troska

Naszą misją jest okazywać ludziom, wśród których żyjemy, Ojcowską miłość Boga „rozlaną przez Ducha Świętego w naszych sercach”. Chcemy troszczyć się o innych – inne wspólnoty, słabych, prześladowanych.

Zaangażowanie

Chcemy być mądrze zaangażowanymi w kulturę i zmieniać ją. Wierzymy, że przez to będziemy mieli długofalowy wpływ na nasze otoczenie. W takim nastawieniu siejemy to co dobre w nasze miasto i kulturę społeczeństwa.

Harmonia pokoleń

W Antiochii swoje miejsce mają ludzie w każdym wieku. Wierzymy w ich harmonię, która jest wynikiem panowania Chrystusa Pana w naszym życiu. Chcemy zapewnić miejsce w Antiochii dla następnych pokoleń.

Słowo od Pastora

Każdego dnia uczę się kochać i słuchać ludzi

Ostatnie bardzo smutne dni [tekst pisany był w styczniu 2019, zaraz po tragicznych wydarzeniach w Gdańsku] jeszcze mocniej mnie przekonują, że nie ma innej nadziei dla świata jak ta, która przychodzi w osobie Jezusa Chrystusa. Historia jest pełna świadectw o miejscach nienawiści, które zostały zmienione przez obecność Chrystusa.

Najważniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić jako Kościół, jest modlić się codziennie o nasze miasta i nasz kraj. Modlić się o to, aby ewangelia była głoszona różnymi sposobami, przez cały Kościół. Jak mówi jeden z chrześcijańskich manifestów: „Cały Kościół, całą Ewangelię, całemu światu”. Modlić się o to, aby uczniowie Chrystusa głosili ją słowem i życiem. Bo tylko tam, gdzie ludzie zaufają Jezusowi, przychodzi prawdziwe uzdrowienie. Tylko uzdrowieni w sercach ludzie są odpowiedzialni za siebie, za swoje rodziny i swoich bliźnich każdego koloru skóry.

Te dni są dla mnie wielkim wezwaniem do modlitwy. Kościół modlący się jest światłem dla Polski, światłem dla świata.

Edward Pawłowski