Liderzy Kościoła

Nasz Pastor
Edward Pawłowski

Prezbiter Kościoła Zielonoświątkowego; absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, gdzie zdobył również tytuł doktora; wykładowca Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu; w czasie wolnym oddaje się studiom historii najnowszej.

Edward Pawłowski z żoną Dorotą prowadzą nasz zbór już od ponad 30 lat. Bliscy są im ludzie i ich wszelkie sprawy, troski i radości, wątpliwości i rozterki. Odpowiedzialnie dbają o osoby, które Bóg postawił w ich społeczności, zawsze wskazując na naszego Pana Jezusa Chrystusa jako źródło życia i świętości.
To co ich cechuje to miłość, serdeczność, życzliwość i otwartość dla wszystkich ludzi.

Starsi Zboru

Ireneusz Bilski

Dyplomowany doradca poradnictwa psychologicznego oraz duchowny Kościoła Zielonoświątkowego. Prowadzi przy Zborze Chrześcijański Punkt Poradnictwa Ichtys. Wraz z żoną Kingą mają wieloletnie doświadczenie w poradnictwie i duszpasterstwie małżeńskim oraz rodzinnym.

Stanisław Matlak

Prezbiter Kościoła Zielonoświątkowego, kaznodzieja z pasją, oddany Bogu w służbie modlitewnej. Prowadzi cotygodniowe modlitwy w intencji uzdrowienia i różnych potrzeb zarówno członków zboru jak i ludzi nie związanych z nim. Z żoną Elą od kilkudziesięciu lat aktywnie wspierają zbór na różnych płaszczyznach.

Sławomir Protaś

Od kilkunastu lat administrator zboru, praktyczny i odpowiedzialny w działaniu. Lider grupy domowej. Wraz z żoną Kasią prowadzą służbę Szkoły Niedzielnej w zborze.

Tomasz Tomala

Absolwent Warszawskiego Seminarium Teologicznego, kaznodzieja zboru z zamiłowaniem do ksiąg Starego Testamentu. Z żoną Gosią dzielą troskę o rozwój Antiochii.