Liderzy Kościoła

Nasz Pastor
Edward Pawłowski

Prezbiter Kościoła Zielonoświątkowego; absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, gdzie zdobył również tytuł doktora; wykładowca Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu; w czasie wolnym oddaje się studiom historii najnowszej.

Edward Pawłowski z żoną Dorotą prowadzą nasz zbór już od ponad 30 lat. Bliscy są im ludzie i ich wszelkie sprawy, troski i radości, wątpliwości i rozterki. Odpowiedzialnie dbają o osoby, które Bóg postawił w ich społeczności, zawsze wskazując na naszego Pana Jezusa Chrystusa jako źródło życia i świętości.
To co ich cechuje to miłość, serdeczność, życzliwość i otwartość dla wszystkich ludzi.