Royal Rangers

Royal Rangers – chrześcijański skauting

Celem działalności wychowawczej Royal Rangers jest fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy rozwój dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich, patriotycznych i obywatelskich. Złotą Zasadę stanowią słowa Jezusa Chrystusa: „A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie.” (Ewangelia Mateusza 7,12).

Royal Rangers Polska posiada program metodyczny, odwołujący się do najlepszych tradycji polskiego harcerstwa, międzynarodowego skautingu i służby Royal Rangers oraz prowadzi systematyczną pracę wychowawczą w szczepach i pracę szkoleniową wśród instruktorów.

Cele organizacji realizowane są przez:

  • Systematyczne zbiórki w szczepach, w systemie zastępowym
  • Zajęcia na biwakach i obozach: skautowych, wędrownych, ekstremalnych, międzynarodowych
  • Zdobywanie stopni skautowych
  • Zdobywanie sprawności
  • Szkolenia skautów i instruktorów
  • Projekty: edukacyjne, patriotyczne, sportowe, charytatywne i inne

Obecnie w Polsce działa 50 szczepów Royal Rangers, skupiających około 1500 skautów i instruktorów.

WIĘCEJ INFORMACJI:
www.royalrangers.pl