Boże Narodzenie

Boże Narodzenie

„Oto narodziło się Dziecko! Syn został nam dany! Władza spocznie na Jego ramieniu!”

Izajasza 9:5a

To wiersz Starego Testamentu, który Kościół odczytywał jako tę największą obietnicę Wszechmogącego Boga. Co roku, w okresie świąt Bożego Narodzenia Kościół powraca do tego tekstu jako tej szczególnej obietnicy. Ale też okres Bożego Narodzenia co roku jest okazją do tego, abyśmy jako Boży Lud przypominali sobie Bóg okazał się wierny w tym, co obiecał. Jak obiecał – tak posłał Tego, który był dzieckiem Kobiety i Jego Synem. I za każdym razem Kościół mówi: narodzenie się Chrystusa Jezusa to cud, za który chcemy dziękować Bogu, który jest wierny i dotrzymuje obietnic. Ta największa obietnica sprawia, że nasze zaufanie do każdej obietnicy Boga może być za każdym razem, gdy to wspominamy, wzmacniane. Bóg jest wierny i spełnia swoje obietnice.

W roku, który przyniósł tyle złych wiadomości, dobrze jest wiedzieć, komu naprawdę ufamy. Ufamy naszemu Niebiańskiemu Ojcu i każdej Jego obietnicy. W tym roku Jego obietnice są tak samo skuteczne, jak wtedy, gdy Boże Narodzenie obchodziliśmy nieprzytłoczeni różnymi złymi wiadomościami. Dlatego szczególnie mówimy sobie i wszystkim, którym jest trudno się cieszyć: Urodził się nam Chrystus Pan, obietnica się spełniła. Chwała Bogu, który jest naszym Ojcem, naszym Tatą (Abba)!