Chrystus Pan – ten sam na wieki

Chrystus Pan – ten sam na wieki

Wczoraj minęła kolejna rocznica zamachów na World Trade Center. To tragiczne wydarzenie zmieniło nasz świat. Zmieniło ten świat w sposób odczuwalny dla prawie całej populacji świata. Wczoraj w Nowym Jorku na Dolnym Manhattanie rozbłysły dwa gigantyczne słupy świata, które co roku upamiętniają ofiary tych dramatycznych wydarzeń. Ale wydarzenia te odcisnęły się na stylu życia ludzi na całym świecie.

Nie minęło dwadzieścia lat i pandemia Covid-19 znowu przewróciła nasz świat. Na całym świecie ludzie musieli zmienić styl swoich zachowań. Inaczej trzeba pracować, inaczej uczyć i studiować, inaczej podróżować. Covid-19 bardziej niż 11 września dotknął życia nas wszystkich.

Każdego dnia nasze życie podlega zmianom, które jest spowodowane przez te wielkie, ale i te małe wydarzenia. Czasami to zmiana dotykająca tylko naszą rodzinę, czasami to zmiana, która dotyka tylko pojedynczego człowieka.

Te wielkie zmiany, jak 11 września i Covid-19 tkwią w świadomości społecznej. Te pojedyncze dla w wielu z nas są niezauważalne. Ale ten świat i nasze życie podlega ciągłym zmianom.

Dlatego tak ważne jest, że nasz Pan się nie zmienia. Jego niesamowita moc się nie zmniejsza. Jego miłość do nas nie słabnie. Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki. To nie tylko jakaś doktryna, to słowo pocieszenia, radości. Wobec zmian świata bliższego i dalszego, możemy pójść do Niego i doświadczyć tej stabilności, tego silnego fundamentu, którego potrzebuje nasze życie.

Bo nasze życie składa się ze zmian. Część zmian jest tragiczna, smutna. Ale bez zmian nie ma rozwoju – nie możemy cały czas być niemowlętami i w życiu z Bogiem, i w życiu fizycznym. Rośniemy, zmieniamy się. Nawet dobra zmiana może się wiązać z jakimś bólem.

Ale w życiu potrzebujemy też tego, co niezmienne, co będzie jak potężny fundament, który zawsze będzie zapewniał wszystkiemu, co przeżywamy właściwą stabilność. Naszym fundamentem jest Chrystus Pan. O Nim napisał apostoł Paweł, że innego fundamentu nikt nie może założyć. W tych dniach wielkich zmian – warto powracać do Listu do Hebrajczyków 13:8.

Jezus Chrystus wczoraj i dziś – ten sam i na wieki.