Czas kobiet

Czas kobiet

15 stycznia spotkałyśmy się na drugie w cyklu „Czas kobiet” spotkanie. Tym razem krótkie wystąpienie, rozmowy i opowiadane historie skupiały się wokół tematu niewidzialnej pracy kobiet – ich rozmiarach, wadze i dzieleniu jej z innymi. Była to okazja do wyrażania uznania tym, które pracują niezauważane, za trud miłości, który ponoszą. Zastanawiałyśmy się, w jaki sposób rozpoznajemy Boże działanie w tej sferze i inspirowane przez Niego zmiany, opowiadałyśmy sobie nawzajem historie Jego ingerencji z własnego życia.

Michał zaśpiewał i zagrał nam minikoncert, a Agnieszka prowadziła integracyjne tańce.

Jesteśmy wdzięczne grupie Joli i Dorotki, że znów nas zainspirowały do spędzenia czasu ze sobą i za pracę, jaką włożyły w organizację i przygotowanie (też pysznego jedzenia).

I, oczywiście, Panu Bogu za Jego działanie w nas i przez nas – także w czasie naszego kobiecego spotkania.