Festyn Royal Rangers

Festyn Royal Rangers

16 czerwca od godziny 13:00. Rangersi zapraszają na coroczny piknik.

ul. Kłodnicka 2 – ogród przy Kościele Chrześcijań Baptystów

W programie między innymi gry i zabawy skautowe, kawiarenka i grill.