Koncert Wielkanocny

Koncert Wielkanocny

Serdecznie zapraszamy na wieczór z pieśniami związanymi ze wspominaniem śmierci i zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Michał, Asia, Janek, Robert i Grzegorz będą prowadzić, ale każdy może się dołączyć ze swoim śpiewem, czy nawet tylko się przysłuchując.

Koncert rozpocznie się w piątek 15 kwietnia 2022, o godzinie 19:00, w budynku KZ Antiochia.

Będziemy dziękować Bogu za to, że:

W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. ​Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.

1 Jana 4,9-10