Kurs duszpasterstwa De’Ignis

Kurs duszpasterstwa De’Ignis

Kolejna sesja kursu duszpasterstawa Fundacji De’Ignis Polska.

Temat: „Biblijny obraz człowieka”:

  • Duch, dusza, ciało
  • Serce jako siedziba motywacji i sumienia
  • Świadomość i nieświadomość w perspektywie biblijno- antropologicznej
  • Eschatologiczne aspekty ludzkiej egzystencji
  • Podejście intrapsychiczne i podejście uwzględniające całościowe środowisko człowieka
  • Stawianie celów
  • Orientacja na zasoby i salutogeneza według A. Antonovskiego

Wykładowcą będzie Winfried Hahn.

Szczegóły u Pawła Morawskiego lub na stronie:
http://deignis.pl/kurs-deignis/