Modlitwa Kościoła Zielonoświątkowego

Modlitwa Kościoła Zielonoświątkowego

Przyłączamy się do modlitwy całego Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. 

Wspólnoty naszego Kościoła modlą się i poszczą co tydzień, w środę. Jeśli w związku z tą inicjatywą modlitewną jesteś zainteresowany uczestniczeniem w spotkaniu modlitewnym on-line w środy o 18:00, napisz na adres: info.antiochia@gmail.com

Poniżej przekazujemy sugestie i intencje od bp Marka Kamińskiego:

  • Pościmy od rana do godziny 18:00.
  • Niech każdy wybierze post, jakiemu jest w stanie sprostać. Osoby słabe i chore, niech jedzą tylko proste jedzenie, żeby nie osłabić organizmu. Jeśli ktoś nie jest pewny, czy może pościć, niech je proste pokarmy.
  • Od 18:00 do 19.00 to godzina modlitwy całego Kościoła – każdy u siebie w domu, w rodzinie. W przypadku niemożności, można modlić się o innej porze.
  • Modlimy się o wygaśnięcie epidemii, służbę zdrowia, rząd. Modlimy się też o ekonomię naszego kraju. Sam Pan niech nas chroni!

    Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego” – Jakuba 5,16.