Modlitwa o Kościół prześladowany

Modlitwa o Kościół prześladowany

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 10:00 zapraszamy na modlitwę o prześladowany Kościół.

Modlitwa odbywać się będzie w sali Szkoły Niedzielnej w przyziemiu.