Nabożeństwo 24.05.2020

Nabożeństwo w warunkach pandemii koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19…