Nabożeństwo 26.04.2020

Pierwsze nabożeństwo w warunkach pandemii koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19…