Seminarium „Jak studiować Biblię?”

Seminarium „Jak studiować Biblię?”

22 września zapraszamy na Seminarium „Jak studiować Biblię?” organizowane przez EWST.

Seminarium odbędzie się w budynku EWST przy ul. św. Jadwigi 12 we Wrocławiu w godzinach od 10:00 do 14:30.
Aby wziąć udział konieczna jest rejestracja: m.wrona@ewst.pl lub tel. 602463156

Wszelkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem zajęć ponosi EWST.

Prowadzący: dr Sławomir Torbus

Plan warsztatów poniżej:

10:00 – 10:15 – Powitanie, prezentacja działalności CE EWST
10:15 – 11:45 – Wykład I: „Sztuka pracy z przekładami Biblii w ramach studium biblijnego”
– Skąd się biorą przekłady? Przedstawienie procesu powstawania przekładów Biblii
– Skąd się biorą różnice w przekładach? Omówienie wybranych przykładów znaczących różnic w przekładach wraz z ich uzasadnieniem
– Który przekład wybrać na potrzeby studium biblijnego? Omówienie znaczenia różnego typu przekładów w kontekście potrzeb wynikających ze specyfiki studium biblijnego.
– przerwa 15 minut (kawa, herbata, poczęstunek)
12:00 – 13:30 – Wykład II: „Jak czytać Ewangelie?”
– przerwa 15 minut (kawa, herbata, poczęstunek)
Zakończenie – ok. 14:30