ICHTHYS – Chrześcijański Punkt Poradnictwa

Chrześcijański Punkt Poradnictwa ICHTHYS we Wrocławiu

Chrześcijańskie Punkty Poradnictwa ICHTHYS to ogólnopolski, ponaddenominacyjny projekt społeczny, mający na celu szerzenie zdrowia psychicznego, w który zaangażowane są osoby indywidualne, prywatne poradnie pomocowo-terapeutyczne, organizacje pozarządowe, oraz lokalne kościoły. Merytorycznie i dydaktycznie, to przedsięwzięcie jest wspierane przez Chrześcijańską Fundację DE’IGNIS Polska – organizację zajmującą się zdrowiem psychicznym.

Chrześcijański Punkt Poradnictwa ICHTHYS we Wrocławiu, jako część wyżej wspomnianego projektu, jest prowadzony we współpracy ze Zborem Antiochia Kościoła Zielonoświątkowego we Wrocławiu oraz w oparciu o jego osobowość prawną.

WIĘCEJ INFORMACJI:
ichthys.wroclaw.pl