Spotkanie Antiochii

Spotkanie Antiochii

Zapraszamy wszystkich, którzy zadeklarowali chęć przynależności do Antiochii, na spotkanie związane aktualną sytuacją zboru. Będzie ono poświęcone głównie modlitwie i pokucie.

Godzina rozpoczęcia: 17:00, sobota 29 lutego 2020. Spotkanie odbędzie się w budynku Antiochii.