Szkoła dla Rodziców

Szkoła dla Rodziców

„Bóg ustanowił świadectwo i wyznaczył prawo nakazujące naszym ojcom, by opowiadali dzieciom o wielkich dziełach Bożych. Aby następne pokolenie mogło je znać, żeby dzieci, które będą się rodzić, mogły je poznawać i przekazywać dalej swoim dzieciom”. (Ps 78,6-8) 

Od dnia 13 lutego rozpoczyna się cykl szkoleń dla rodziców w ramach pięciu spotkań on-line i w formie hybrydowej.
Wykłady będą realizowane w formie kursu pod nazwą: „Szkoła dla Rodziców – MĄDRA MIŁOŚĆ WIERZĄCEGO RODZICA”.

Program szkoły realizuje tematykę z czterech dyscyplin istotnych w wychowaniu chrześcijańskim dziecka: teologiczno-biblijna, pedagogiczna, psychologiczna, edukacji seksualnej.
Każda z nich prowadzona jest przez chrześcijańskiego specjalistę w danej dziedzinie.

Głównym jej celem jest pomoc rodzicom w realizacji bardzo istotnej misji: „Aby wychować dziecko do przyjaźni z Bogiem i ludźmi”.
Bóg obdarował nas wielkim darem w postaci dzieci i w sposób szczególny powinniśmy czuwać nad ich rozwojem, nabywaniem przez nich chrześcijańskich wartości opartych na Piśmie Świętym, podążaniem drogą Chrystusa.

Więcej informacji: https://studia.wsts.edu.pl/szkola_dla_rodzicow