Następny krok

Nauczanie z nabożeństwa, w czasie którego miał miejsce chrzest wiary. Przesłanie skierowane głównie do nowoochrzczonych, ale każdy wierzący może przypomnieć sobie kim jest w Jezusie Chrystusie.

Read more