Ukraina – Antiochia pomaga

Ukraina – Antiochia pomaga

Nasza pomoc, jak wypolerowana strzała…

Księga Izajasza 49:2 – prorok używa niezwykłej paraboli, w której porównuje swoje życie do wyostrzonego miecza i gładkiej strzały. Strzała była taką, aby strzelec mógł ją posłać dokładnie w cel. Jej wyważenie, gładkość powodowały, że spełniała dokładnie wolę tego, który nią się posługiwał. Taki stan strzała osiągała po długiej, rzemieślniczej obróbce, która między innymi polegała na tym, że jej drzewce i grot zostały zupełnie oczyszczone z ciężarów zakłócających lot strzały. To była gładka, wypolerowana strzała.

Wokoło nas słychać słowo pomoc, pomagać wypowiadane coraz głośniej i niosące coraz dalej. Wiadomo – wszyscy mówimy o pomocy dla Ukrainy i jej mieszkańców i śpieszymy z nią. My też chcemy dołączyć się do tego chóru i chcemy to zrobić, bo tak dyktuje nam nasze serce, bo kochamy naszych cierpiących sąsiadów ze Wschodu.

Ale też potrzebne by było, aby nasza pomoc była taka, jak ta Boża strzała. Aby spełniła swoje zadanie. Dlatego decydujemy się, aby wykorzystać do tej pomocy dwa kanały.

Po pierwsze Bóg połączył nas ze Wspólnotą „Narody”, która stworzyła projekt „Help Me Wrocław” skierowany na pomoc poszkodowanym w wojnie na Ukrainie. Staramy się współdziałać z naszymi przyjaciółmi ze Wspólnoty „Narody” na wszystkich możliwych płaszczyznach.

Druga strzała w naszym kołczanie pomocy to zbiórka pieniędzy, jaka jest prowadzona przez Kościół Zielonoświątkowy. Kościół wykorzystuje własne kanały, wynikające z długoletnich relacji różnych osób w służbie na Ukrainie, aby te pieniądze pomagały najbardziej potrzebującym w najbardziej skuteczny sposób. Pieniądze są wykorzystywane, aby zapewniać pomoc, a nie muszą, na przykład, być zużywane na kosztowny transport różnych artykułów.

Zachęcam Was kochani, abyście korzystali z tych dwóch narzędzi do pomagania. To są nasze „ostre strzały” w tej sytuacji. Strzały, które trafiają do celu.

W ramach projektu „Help Me Wrocław” można pomóc w następujących obszarach: transport ludzi do granicy na Ukrainie, transport ludzi na terenie Polski, miejsca noclegowe, finanse na transport, zakwaterowanie i pierwszą pomoc, udostępnienie powierzchni magazynowej. Jeśli możecie pomóc w którymś z tych obszarów, wypełnijcie formularz na profilu fb „Help Me Wrocław”.

Pieniądze na pomoc organizowaną przez Kościół Zielonoświątkowy możemy wpłacać na konto zboru Antiochia z dopiskiem „Ukraina”.

Grafika pochodzi ze strony WCRS.