W oczekiwaniu…

W oczekiwaniu…


Z radością zapraszamy na kolejne spotkanie modlitewne. Gorąco zachęcamy, bądź z nami tego wieczoru i oddaj z nami chwałę wszechmocnemu Bogu.

Pragniemy napełniać się mocą z wysoka.
Wzrastać w jedności i wzajemnej miłości.
I słuchać, co Pan Bóg do nas mówi przez Ducha Świętego.

Rozpoczynamy wieczorem 19 września o godz. 19:00 i nie wyznaczamy godziny zakończenia.