W samo południe

W samo południe

W samo południe 23 marca 2019 spotkanie mężczyzn! Panowie z Antiochii
w wieku 17+ i wszyscy chętni do spotkania z nimi są zaproszeni.

Przygotujcie: temat do modlitwy, temat do rozmowy i fartuch kuchenny!!!