Wielki Piątek

Wielki Piątek

Nadchodzące święta, gdy wspominamy śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa Pana, w tym roku będą wyjątkowe, będzie się na nie kładł cień globalnej tragedii, jaką jest pandemia Covid-19. Nie możemy się spotkać jako Antiochia ani w Wielki Piątek, ani w Wielkanocną Niedzielę.

Ale spotkajmy się w naszych rodzinach!

W Wielki Piątek przy rodzinnym stole, słuchając historii ukrzyżowania Pana, tak jak napisał apostoł Paweł w Liście do Koryntian, wspominajmy śmierć Chrystusa Pana – rozumiejąc, że On, Chrystus, pokonał przez swoją ofiarę siły ciemności. Możemy to robić, łamiąc chleb i dzieląc się kielichem. Bo ten chleb mówi nam o ciele Chrystusa, a kielich mówi o krwi, która została wylana na odpuszczenie naszych grzechów.

Szczególnie wtedy pamiętamy i modlimy się o tych, którzy są pozbawieni możliwości dzielenia tego czasu z najbliższymi – niech dla nich słuchanie słów o śmierci Jezusa będzie wzmacniającym i podnoszącym na duchu przeżyciem.

Na mediach internetowych „Antiochii” znajdziecie nagranie audio z tekstami biblijnymi o śmierci Chrystusa Pana – na ten piątkowy czas szczególnego skupienia.

Tak wspominajmy Jego śmierć, aż przyjdzie!

Niech Pan Was dotyka i błogosławi.

Edward