Życzenia na Boże Narodzenia 2022 roku

Życzenia na Boże Narodzenia 2022 roku

Kochani, dedykuję nam wszystkim słowa pochodzące z ust anioła, który przyszedł do pasterzy na polach betlejemskich, zapisane Ewangelii Łukasza 2:10-11:

„Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym”.

W słowach anioła jest coś szczególnego.

Po pierwsze, poselstwo o narodzeniu Chrystusa Pana jest skierowane do wszystkich.

Po drugie, to poselstwo przynosi RADOŚĆ WIELKĄ. Każda osoba, do której dociera głos z nieba, będzie miała wielką radość.

Tego właśnie wszystkim Wam, Kochani, życzę. Abyśmy, wśród zgiełku świata, usłyszeli głos z nieba, bo tylko wtedy wypełni nas radość WIELKA.

Życzę więc koncentracji na słowach pochodzących z nieba od Dobrego Boga i dających wielką radość szczególnie w tych dniach, gdy smutek spowodowany zamieszaniem w świecie chciałby kształtować to, co przeżywamy. Wbrew temu dzisiaj i nie tylko dzisiaj – śpiewajmy kolędę radości z Nieba, od Bożego tronu.

Niech w świąteczne dni radość od Boga wypełni Wasze serca.

Edward.