EWST

EWST jest uczelnią międzywyznaniową, przyjazną wszelkim denominacjom chrześcijańskim w Polsce. W swoim programie EWST oferuje dogłębne studia w zakresie języków biblijnych, teologii i duszpasterstwa. Kładzie nacisk na profesjonalizm, nowoczesność...

Read more
Royal Rangers

Celem działalności wychowawczej Royal Rangers jest fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy rozwój dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich, patriotycznych i obywatelskich. Złotą Zasadę stanowią słowa Jezusa Chrystusa: „A więc

Read more