O Eucharystii

Eucharystia to słowo z języka greckiego oznaczającego dziękczynienie. Człowiek został stworzony przez Boga do oddawania mu czci i nieustannego składania dziękczynienia. Rz 1,16-26; Kol 3,1-17; 2 Kor 4,7-15

Read more