Wspieramy

 • Royal Rangers
  Royal Rangers – chrześcijański skauting Celem działalności wychowawczej Royal Rangers jest fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy rozwój dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich, patriotycznych i...
  Więcej
 • EWST
  Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna EWST jest uczelnią międzywyznaniową, przyjazną wszelkim denominacjom chrześcijańskim w Polsce. W swoim programie EWST oferuje dogłębne studia w zakresie języków biblijnych, teologii...
  Więcej
 • ICHTHYS - Chrześcijański Punkt Poradnictwa
  Chrześcijański Punkt Poradnictwa ICHTHYS we Wrocławiu Chrześcijańskie Punkty Poradnictwa ICHTHYS to ogólnopolski, ponaddenominacyjny projekt społeczny, mający na celu szerzenie zdrowia psychicznego, w który zaangażowane są osoby...
  Więcej