Wspieramy

  • Royal Rangers
    Royal Rangers – chrześcijański skauting Celem działalności wychowawczej Royal Rangers jest fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy rozwój dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich, patriotycznych i...
    Więcej
  • ICHTHYS - Chrześcijański Punkt Poradnictwa
    Chrześcijański Punkt Poradnictwa ICHTHYS we Wrocławiu Chrześcijańskie Punkty Poradnictwa ICHTHYS to ogólnopolski, ponaddenominacyjny projekt społeczny, mający na celu szerzenie zdrowia psychicznego, w który zaangażowane są osoby...
    Więcej