Relacje w kościele

Jak ważne są relacje w kościele w okresie kwarantanny i ograniczeń dla wspólnych spotkań. Zachęcamy do obejrzenia tego kazania na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=RKUFVKsRlzQ

Read more
Wejście w Boży plan

Czy jesteśmi gotowi przyjąć Boży plan dla naszego życia? Co, jeśli Bóg przygotowuje nas do czegoś nowego i przychodzi okres trudności i sprawdzenia, gdy nie czujemy Bożej obecności? Na podstawie historii Józefa z księgi Rodzaju.

Read more
Kazanie dla chcących zmiany

Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. 3 Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął [jeden]. 4 i wszyscy zostali napełnieni...

Read more