Wielkanocne symbole
Wielkanocne symbole

Gdy myślę o tych kilku dniach w kalendarzu, wskazujących na żydowską tradycję Paschy i naszą Wielkanoc, to szukam czegoś, co może być szczególnym i jednoznacznym symbolem tego, co teraz świętujemy.

Read more
O gniewie
O gniewie

Wszyscy wiemy, co jest najważniejszym tematem ostatnich miesięcy. To co dzieje się wUkrainie, jest tak okrutne i złe, że nie da się (i nie powinno się!) żyć obok tego normalnie.

Read more
Boże Narodzenie
Boże Narodzenie

„Oto narodziło się Dziecko! Syn został nam dany! Władza spocznie na Jego ramieniu!” Izajasza 9:5a To wiersz Starego Testamentu, który Kościół odczytywał jako tę największą obietnicę Wszechmogącego Boga. Co roku,

Read more
Wigilia 2020
Wigilia 2020

Jedną z przyjemności, jakie niesie ze sobą Boże Narodzenie, jest pewność, że będziemy razem z tymi, którzy są nas najbliżej, przy jednym, szczególnie zastawionym stole. Taka polska tradycja. Gdy jedziemy

Read more
Łaska i słabość
Łaska i słabość

Przeżywamy niezwykły okres, niezwykłe tygodnie. Każdy dzień charakteryzuje się danymi statystycznymi, które są coraz bardziej pesymistyczne. Pesymizm też dominuje w wiadomościach wokół nas, Niemcy, Czechy, Słowacja – nie ma dobrych

Read more