Czas kobiet
Czas kobiet

15 stycznia spotkałyśmy się na drugie w cyklu „Czas kobiet” spotkanie. Tym razem krótkie wystąpienie, rozmowy i opowiadane historie skupiały się wokół tematu niewidzialnej pracy kobiet – ich rozmiarach, wadze i dzieleniu jej z innymi. Była...

Read more
Boże Narodzenie
Boże Narodzenie

„Oto narodziło się Dziecko! Syn został nam dany! Władza spocznie na Jego ramieniu!” Izajasza 9:5a To wiersz Starego Testamentu, który Kościół odczytywał jako tę największą obietnicę Wszechmogącego Boga. Co roku, w okresie świąt Bożego Narodzenia...

Read more
Wieczór Kolędowy
Wieczór Kolędowy

Serdecznie zapraszamy na wieczór z kolędami. Michał, Asia i Grzegorz będą prowadzić, ale każdy może się dołączyć ze swoim śpiewem, czy nawet tylko się przysłuchując. Kolędowanie rozpocznie się 23 grudnia 2021, o godzinie 20:00, w budynku KZ...

Read more
O Eucharystii

Eucharystia to słowo z języka greckiego oznaczającego dziękczynienie. Człowiek został stworzony przez Boga do oddawania mu czci i nieustannego składania dziękczynienia. Rz 1,16-26; Kol 3,1-17; 2 Kor 4,7-15

Read more