Boże Narodzenie
Boże Narodzenie

„Oto narodziło się Dziecko! Syn został nam dany! Władza spocznie na Jego ramieniu!” Izajasza 9:5a To wiersz Starego Testamentu, który Kościół odczytywał jako tę największą obietnicę Wszechmogącego Boga. Co roku,

Read more
O Eucharystii

Eucharystia to słowo z języka greckiego oznaczającego dziękczynienie. Człowiek został stworzony przez Boga do oddawania mu czci i nieustannego składania dziękczynienia. Rz 1,16-26; Kol 3,1-17; 2 Kor 4,7-15

Read more