Apostolska służba Kościoła

Każdy z nas nie tylko ma poznawać Chrystusa, ale i dzielić się z innymi ludźmi tym, co dla nas zrobił. List do Kolosan 1,24-29