Bóg pysznym się sprzeciwia…

Rozważania prawdy z 1 P 5,5 na przykładzie zniszczenia Jerozolimy przez Babilończyków, według opisu w księdze Trenów.