Bożą wolą dla Ciebie jest żebyś był zdrowy

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
I Tes. 5:23