Co Biblia mówi na temat uczenia się cz.II

Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego – to rozum.
Przyp. Sal. 9:10