Nasze przeznaczenie

Rz 8;28-29
Naszym przeznaczeniem jest być podobnym w charakterze do Jezusa. Każdą okoliczność, też trudną, Bóg wykorzystuje do tego dobra. Bez dochodzenia do przeznaczenia nie jesteśmy w stanie wypełnić swojego powołania.