Planowanie zgodnie z wolą Boga

Zdzieranie starego człowieka, aby prowadzić życie zgodne z Bożym planem.
Łk 12,16-21; Rz 12,1-2