Powrót do Bożego celu

Krótka historia powstania podziału tekstu Biblii na rozdziały i wersety, i przede wszystkim, o panowaniu Boga także obecnie, chociaż czasem mamy co do tego wątpliwości.