Prawda was wyzwoli

Ewangelia Jana 8,30-59. Prawda w Jezusie Chrystusie może wyzwolić ze wszelkich naszych ograniczeń. Ale ta prawda może także ujawnić naszą pychę i dumę, co może niestety prowadzić do jej odrzucenia.