Przywódcy wspólnoty

Podstawowe wymagania i zadania wobec przywódców wspólnoty (starsi / biskupi) na podstawie listów Pawła: Tyt 1,5-10 oraz 1 Tym 3,1-7.