Słowa od Boga do wspólnoty

Dorota dzieli się słowami, które otrzymała od Pana, dotyczącymi naszej wspólnoty. Obejmują one między innymi: pochwałę wierności, obietnicę odnowienia i Bożej obecności (Oz 6,1-3), obietnicę pokoju i radości, ostrzeżenie przed poróżnieniem, obietnicę, że Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują (Rz 8,28-30), zachętę dla budowania kościoła wielopokoleniowego, akceptację, że ludzie odchodzą ze wspólnoty.