Spójrz na ptaki

Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Na podstawie Mt 6,24-34.