Uświęcenie – przemienianie umysłu

Na podstawie Listu do Rzymian, rozdział 12. Poświęcanie swoich ciał na ofiarę i przemienianie umysłu, abyśmy byli doskonali i wzajemnie sobie usługiwali (Fil 2,1-5).