Wędrówka po szczytach

List do Galacjan cz. 10. Ostatnie nauczanie z cyklu, na podstawie szóstego rozdziału tego listu, wersety 11 do 18.